OnlineGSM là một trang web mở khóa điện thoại, ra mắt vào năm 2014.

Chúng tôi có rất nhiều dịch vụ mở khóa điện thoại cho các cửa hàng GSM và cả những người cần mở khóa điện thoại cá nhân.

Để sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần:

   1. Đăng ký tài khoản: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

   2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng USERNAME và MẬT KHẨU: ĐĂNG NHẬP TẠI ĐÂY

   3. Thêm tín dụng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, từ Tài khoản của tôi > + THÊM QUỸ 

   4. Đi tới Đặt hàng > Dịch vụ IMEI > Chọn Dịch vụ

   5. Viết IMEI của bạn và nhấp vào ĐẶT HÀNG

   6. Kiểm tra đơn hàng của bạn trong: Lịch sử đặt hàng > IMEI Orders 

   7. Once it is finished or rejected you will get email and also see the result in Order History

   8. Bạn sẽ nhận được thông báo trên địa chỉ email của mình với trạng thái đơn hàng

Nếu bạn cần thêm thông tin về cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể xem trang THÔNG TIN của chúng tôi.

Nếu bạn là người bán buôn hoặc chủ sở hữu trang web, chúng tôi có thể nói về giảm giá cho tài khoản của bạn trên whatsapp chính thức của chúng tôi: +40756762169

The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings     Change Settings
X
Powered by Dhru Fusion